Skip to content

FSF95158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF95158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF95158U 900x500x150 mm.
  • FSF96158U 900x600x150 mm.

FSF95158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ

Series : Solid Frame
Model : FSF95158U ตู้ลิ้นชักลิ้นชักตัวยูพร้อมช่องเก็บของ
Material : Laminate / Stanless / Mirror คลิกเพื่อดูรายละเอียด
Dimensions :

  • FSF95158U 900x500x150 mm.
  • FSF96158U 900x600x150 mm.

More related products are also available: