Skip to content

Care

การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

อ่างล้างหน้าและตู้เฟอร์นิเจอร์

  • หลีกเลี่ยงการใช้ทินเนอร์ สารเคมีกัดกร่อนสูงที่อาจทำอันตรายต่อผิววัสดุ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำชนิดเข้มข้นทุกชนิด(ควรทำให้เจือจางก่อน) โซดาไฟ น้ำมันเบนซิน และสารเคมีที่ออกฤทธิ์เป็นกรดทุกชนิดเช็ดทำความสะอาดตู้เฟอร์นิเจอร์และอ่างล้างหน้าโดยเด็ดขาด
  • หลีกเลี่ยงการใช้สก็อตไบร์ท แปรง แผ่นขัดที่มีเนื้อหยาบแข็ง และผงซักฟอก ในการทำความสะอาดตู้เฟอร์นิเจอร์และอ่างล้างหน้า เพราะจะทำให้ผิวของวัสดุเป็นรอยและสึกหรอได้
  • ควรระวังวัสดุติดไฟ เช่น บุหรี่ ไม้ขีด เพราะจะทำให้ผิวอ่างล้างหน้า ได้รับความเสียหายและเป็นรอยไหม้
  • หลีกเลี่ยงการลากตู้เฟอร์นิเจอร์โดยเด็ดขาด ควรระมัดระวังในการยก หรือ เคลื่อนย้ายตู้เฟอร์นิเจอร์
  • หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคม, ของแข็ง ขูด หรือ แซะตู้โดยเด็ดขาด