Skip to content

POP

ซี่รี่ส์ใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิดในการสร้างความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายรูปแบบและแนวคิดเดิมๆ สร้างบรรยากาศใหม่ให้กับห้องน้ำ อย่างมีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างชัดเจน

ในซีรีส์นี้ประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำในสีสันและพื้นผิวแบบต่างๆ ให้เลือกสรรตามแนวคิดและแรงบันดาลใจ เพื่อสะท้อน บุคลิกและตัวตนที่มีชีวิตชีวา สนุกสนาน